15.03.2016

Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość rady Miasta Poznania w sprawie realizacji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 196 na terenie gminy Czerwonak

Zwracamy się do Pana Jacka Jaśkowiaka – Prezydenta Miasta Poznania o respektowanie podjętych przez miasto Poznań zobowiązań dotyczących budowy tzw. III etapu dojazdu do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (na terenie gminy Czerwonak). Mieszkańcy gminy Czerwonak wypowiedzieli się w przeprowadzonych w 2009 roku konsultacjach społecznych w zdecydowanej większości przeciwko lokalizacji tzw. spalarni przy granicy ich gminy z miastem Poznań. Przeciwko było 76,8 % mieszkańców, a 22,4 % dopuszczało możliwość lokalizacji spalarni na terenie Elektrociepłowni Poznań Karolin, pod warunkiem poprawy połączenia komunikacyjnego z miastem Poznań. Podkreślić także należy, iż w swoich dotychczasowych stanowiskach (2009 i 2014 rok) Rada Gminy Czerwonak podtrzymała negatywne stanowisko w sprawie lokalizacji spalarni na ww. terenie. Mimo sprzeciwu społecznego w 2014 roku rozpoczęła się na terenie Poznania Karolin budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK).
W konsekwencji ww. zdarzeń, ówczesny Prezydent Poznania Ryszard Grobelny przygotował i złożył publiczną deklarację władzom gminy Czerwonak, iż w przypadku zaakceptowania przez gminę Czerwonak lokalizacji ITPOK na terenie EC Karolin, miasto Poznań sfinansuje nowy układ komunikacyjny dla potrzeb m.in. mieszkańców gminy. Ta swoista umowa społeczna miała być częściową rekompensatą za uciążliwości związane z budową i eksploatacją spalarni. Propozycja przebudowy układu drogowego w rejonie Karolina i Koziegłów została zaprezentowana na konferencji prasowej, która odbyła się 6 października 2009r.

...czytaj dalej
22.02.2016

Spotkanie Zbigniewa Hoffmanna, wojewody wielkopolskiego z klubem radnych PiS w Radzie Miasta Poznania

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z radnymi Miasta Poznania. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na te obszary, gdzie ma miejsce styk działalności Rady Miasta Poznania i Urzędu Wojewódzkiego. Zrelacjonował jak wygląda współpraca na linii prezydent miasta-wojewoda i marszałek województwa-wojewoda. Podkreślił społeczne znaczenie programu „Rodzina 500 plus” oraz ogromną rangę 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ze spraw bieżących omówił m.in. stanowisko w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej i budynku fundacji prowadzącej International School of Poznan oraz sprawę nadzwyczajnej kontroli wojewody w Automobilklubie Wielkopolski. Wojewoda odpowiadał również na pytania radnych oraz zapowiedział, że będzie chciał spotykać się z klubem PiS w Radzie Miasta Poznania cyklicznie.
22.01.2016

Radny PiS Zbyszko Górny zaprasza do współpracy

Minął pierwszy rok od zaprzysiężenia nowej Rady Miasta Poznania kadencji 2015-2018. Radny Zbyszko Górny został wybrany w okręgu wyborczym nr 5 Rataje-Starołęka. Od początku kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Przez cały czas stara się uważnie obserwować to, co się dzieje dookoła i podejmować kolejne zadania. Zawsze interesowało go życie publiczne i był w nie aktywnie zaangażowany od dawna.
Do tej pory:
1. Włączył się w prace czterech komisji Rady Miasta Poznania: Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (w której zostałem wiceprzewodniczącym), Polityki Przestrzennej, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Doraźnej Komisji ds. Powstania Parku Rataje w Poznaniu.
2. Złożył 62 interpelacje, które dotyczyły problemów zgłaszanych przez mieszkańców oraz własnych pomysłów.
2. Złożył 4 poprawki do budżetu Miasta na 2015 rok i na 2016 rok z czego jedna, budowa kładki pieszo-rowerowej na moście Dębińskim i dojść do niej została pozytywnie zaopiniowane przez Prezydenta i umieszczona w budżecie. Prace związane z remontem mostu Dębińskiego i budową kładki zakończyły się w połowie grudnia 2015 roku. Dojścia od strony Dębca i Starołęki oraz oświetlenie będą zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku.
3. Sprzeciwiał się planom Zarządu Dróg Miejskich dotyczących obniżenia wysokości środków celowych dla rad osiedli na remonty dróg z 5,5 mln zł w 2014 roku do 3,4 mln zł w 2015 roku. W wyniku interwencji radnych środki te zostały podwyższone do 5,7 mln zł na wszystkie osiedla.
4. Przygotował prezentację „Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy św. Antoniego w Poznaniu”.
5. Przygotował projekt stanowiska Komisji Polityki Przestrzennej w sprawie wywołania mpzp „Rejon ulicy św. Antoniego w Poznaniu”, w celu rozwiązania problemu dojścia od kościoła na Starołęce do zachodniego wejścia na cmentarz.
6. Przygotował prezentację „Połączenie Parku Rataje szlakiem pieszo-rowerowym z terenami rekreacyjnymi” nad Maltą, Wartą i Doliną Głuszynki.
7. Uczestniczył w wyjeździe studyjnym radnych do Niemiec w celu zapoznania się z organizacją parkingów typu P&R, transportu publicznego, infrastruktury społecznej dla mieszkańców, wykorzystania rzeki i terenów nadrzecznych w mieście oraz rewitalizacją w miastach.
8. Skutecznie interweniował u wiceprezydentów i w jednostkach miejskich w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.
Cały czas zachęca mieszkańców do zgłaszania pomysłów i kontaktowania się ze mim: e-mail: zbyszko_gorny@um.poznan.pl
12.01.2016

Minister Finansów w Poznaniu

W dniach 9, 10 i 11 stycznia 2016 roku w Poznaniu przebywał Minister Finansów Paweł Szałamacha. W sobotę 9 stycznia Szałamacha spotkał się z osobami związanymi z poznańskim i wielkopolskim Prawem i Sprawiedliwością. Rozmowa dotyczyła tego co w najbliższym czasie będzie można zrobić dla Poznania. W poniedziałek 11 stycznia w godzinach przedpołudniowych Minister Szałamacha uczestniczył w konferencji prasowej, a o godzinie 15 na Uniwersytecie Ekonomicznym wygłosił wykład pt. „Co nas czeka w 2016 roku? Główne wyzwania i uwarunkowania budżetu państwa”. O godzinie 17 spotkał się z poznańskimi przedsiębiorcami. Minister Szałamacha zapewnił, że w przyszłości głos przedstawicieli Poznania i okolic zostanie wzięty pod uwagę przy planowaniu następnych działań Ministerstwa Finansów.
05.11.2015

Poznański PiS zdobył trzy mandaty poselskie

W wyborach parlamentarnych które odbyły się 25 października 2015 roku, najlepsze wyniki zdobyli: lider poznańskiego PiS Tadeusz Dziuba (uzyskał wynik 32 910 głosów), startujący z 11 miejsca na liście radny wielkopolskiego samorządu Bartłomiej Wróblewski (14 108 głosów) i miejski radny z Poznania Szymon Szynkowski vel Sęk (8676 głosów). Mandat senatorski w Poznaniu przypadł Jadwidze Rotnickiej z Platformy Obywatelskiej, która pokonała Stanisława Mikołajczaka startującego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jadwiga Rotnicka uzyskała 154.182 głosy, a Stanisław Mikołajczak - 75.367 głosów. W Sejmie w nowej kadencji pozostał dotychczasowy poseł PiS, lider lokalnych struktur partii Tadeusz Dziuba. Nowymi twarzami w Parlamencie są prawnik konstytucjonalista Bartłomiej Wróblewski oraz wieloletni radny miejski, europeista, Szymon Szynkowski vel Sęk. Szynkowskiego w radzie miasta zastąpił Jan Sulanowski, a Bartłomieja Wróblewskiego w sejmiku zastąpił Sławomir Hinc, były wiceprezydent Poznania. Hinc w przeszłości związany z PO, przegrał w wyborach do Senatu z wojewodą wielkopolskim Piotrem Florkiem z PO.
10.09.2015

Zbieramy podpisy poparcia dla listy kandydatów PiS

Zbieramy podpisy poparcia dla listy naszych kandydatów do Sejmu oraz podpisy poparcia dla naszych kandydatów do Senatu. Przypominam, że podpisy składać mogą wyborcy danego okręgu wyborczego. Oznacza to, że naszych kandydatów do Sejmu popierać mogą wyborcy z Poznania i z powiatu poznańskiego (okręg poselski obejmuje bowiem zarówno miasto, jak i powiat ziemski, oznaczony nr 39). Natomiast senatorów wybieramy w dwóch odrębnych okręgach wyborczych (senackich), czyli odrębnie w Poznaniu (oznaczenie: nr 91), a odrębnie w powiecie poznańskim (oznaczenie: nr 90).
Lista kandydatów do Sejmu obejmuje w okręgu nr 39 – zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej – 20 osób. Pierwszą trójkę stanowią: Tadeusz Dziuba, Dariusz Lipiński (ZP Jarosława Gowina) i Paweł Szałamacha. W dalszej kolejności są najbardziej doświadczone w pracy publicznej i rozpoznawalne osoby naszego stronnictwa, w tym: Lidia Dudziak, Zbigniew Hoffmann, Ewa Jemielity, Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Filip Żelazny. Na liście są też osoby reprezentujące inne środowiska, w tym: Zofia Dobrowolska (radna powiatu poznańskiego), Filip Wiśniewski (menadżer sportowy) i dr Tadeusz Zysk (wydawca, właściciel znanego wydawnictwa Zysk i Spółka). Środowisko klubów Gazety Polskiej reprezentuje Pani Iwona Brzozowska. Kandydaci do Senatu: prof. Stanisław Mikołajczak (okręg nr 91, Poznań) oraz Sławomir Hinc (okręg nr 90, powiat poznański ziemski). S. Hinc jest kandydatem zgłoszonym przez PR Marka Jurka.

Tutaj formularz do zbierania podpisów poparcia dla kandydata do Senatu (okr. 91 m. Poznań)
Tutaj formularz do zbierania podpisów poparcia dla kandydata do Senatu (okr. 90 powiat poznański)
Tutaj formularz do zbierania podpisów poparcia dla kandydatów do Sejmu (okr. 39 Poznań i powiat poznański)
03.07.2015

Poseł PiS Tadeusz Dziuba najlepszym parlamentarzystą w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego.

Ponad dwa tygodnie trwało głosowanie w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. Czytelnicy
ocenili w tym plebiscycie cztery lata pracy wielkopolskich parlamentarzystów. Zwycięzcą w
skali całego regionu - najlepiej ocenianym parlamentarzystą - został Tadeusz Dziuba, poseł
PiS z Poznania. Poseł Dziuba w Sejmie pracuje w komisji do spraw kontroli państwowej, w
ramach której jest wiceszefem podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia nowelizacji ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli. Ponadto, zasiada w komisji zdrowia oraz komisji nadzwyczajnej
do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Rywalizacja w poznańskim
okręgu wyborczym toczyła się do samego końca konkursu. Przez dłuższy czas pierwsze
miejsce na zmianę zajmowali posłowie PO - Waldy Dzikowski i Jacek Tomczak. Ostatecznie
za Tadeuszem Dziubą znalazł się Waldy Dzikowski oraz Maciej Banaszak.

01.07.2015

VIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

29 czerwca 2015 r. odbyła się VIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Po raz pierwszy obradowaliśmy w nowej siedzibie. Jak będzie działać infrastruktura, zobaczymy. Najważniejszym punktem porządku obrad było głosowanie w sprawie powołania Rad Społecznych w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. W imieniu naszego Klubu zgłosiłem kandydatów do wszystkich Rad Społecznych. Znakomicie przygotowanych kandydatów. Niestety > koalicja PO-PSL kolejny raz złamała standardy, polityzując nawet wybór członków Rad Społecznych. Radni PO i PSL zapominając o kompromitacji związanej z funkcjonowaniem spółki Szpitale Wielkopolski ( afera fakturowa - odsyłam do moich wcześniejszych postów) odrzucili naszych 4 kandydatów. W tym, uwaga! radnego Krzysztofa Ostrowskiego, przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego SWW, jednego z najbardziej profesjonalnych radnych obecnej kadencji. W ostrych słowach skomentowaliśmy decyzje koalicji PO -PSL. Panie i Panowie Radni z PO i PSL już czas na dobrą zmianę!